eTA strafblad

eTA aanvragen met een strafblad

Een eTA aanvragen gaat doorgaans zeer eenvoudig. U vult het digitale aanvraagformulier in en betaalt de kosten, waarna het eTA na goedkeuring per e-mail wordt verstuurd. Voor reizigers met een criminele achtergrond wordt het proces echter wat ingewikkelder. Zij kunnen in sommige gevallen geen eTA Canada aanvragen.

eTA Canada: veiligheid voorop

Net als het ESTA voor Amerika dat na de terroristische aanslagen van 11 september 2001 is ingevoerd om de veiligheid in Amerika te verbeteren, is het belangrijkste doel van het eTA Canada de veiligheid van de Canadese bevolking te waarborgen. Door middel van online screening kunnen ongewenste reizigers al voor kun aankomst op het vliegveld in Canada geweerd worden. Dit wordt gedaan middels het eTA-aavraagformulier.

In het formulier worden naast de standaard vragen over de persoonlijke informatie van de reiziger ook een aantal achtergrondvragen of “veiligheidsvragen” gesteld. Deze hebben ook betrekking op een mogelijk crimineel verleden van de reiziger. Als niet alle achtergrondvragen met “nee” kunnen worden beantwoord, kan het eTA niet worden aangevraagd. Het wordt sterk afgeraden te liegen op het eTA-aanvraagformulier. Dit kan niet alleen leiden tot afkeuring, maar ook verdere strafmaatregelen, zoals een reisverbod naar Canada.

Overtredingen en misdrijven

Niet alle strafbare feiten leiden automatisch tot afkeuring van een eTA-aanvraag. Doorgaans wordt er een onderscheid gemaakt tussen twee soorten strafbare feiten: overtredingen en misdrijven. Dit wordt bepaald door de wet. Niet alle overtredingen leiden tot een strafblad. Bij lichte overtredingen wordt de zaak vaak afgedaan met een geldboete. Hierbij kunt u denken aan lichte verkeersovertredingen (bijvoorbeeld door rood licht rijden of te hard rijden), wildplassen, of het overtreden van een verbod.

Een misdrijf leidt echter altijd tot een strafblad. Bij misdrijven moet u denken aan zware vergrijpen als (zware) mishandeling, moord of verkrachting. Echter, veel mensen zijn zich er niet van bewust dat rijden onder invloed van alcohol ook een misdrijf is en dus tot een strafblad leidt.

In Canada wordt onderscheid gemaakt tussen “summary offences” (overtredingen) en “indictable offenses” (misdrijven). Canada kent ook een derde soort overtredingen, “hybrid offences” (hybride overtredingen), waarbij de aanklager beslist of het als overtreding of misdrijf wordt behandeld.

Strafblad en eTA aanvragen

Een strafblad kan al snel tot problemen leiden bij het aanvragen van een eTA. Als u bijvoorbeeld ooit eens bent veroordeeld voor rijden onder invloed van alcohol of drugs, is het vrijwel onmogelijk een eTA aan te vragen. In theorie worden eTA’s individueel gekeurd en is het mogelijk om extra informatie aan te leveren met mogelijke verzachtende omstandigheden, om zo alsnog goedkeuring te krijgen. In de praktijk worden dit soort aanvragen echter vrijwel altijd afgekeurd. Canada neemt de veiligheid van haar burgers zeer serieus en reizigers die hier een dreiging voor vormen worden niet toegelaten.

Officieel gaat het bij overtredingen en misdrijven om de Canadese definities en niet de Nederlandse. Zo kan een misdrijf in Nederland mogelijkerwijs een overtreding in Canada zijn, of andersom. In de praktijk zijn er, voor zover het eTA aanvragen betreft, echter weinig verschillen. Zo is rijden onder invloed van alcohol of drugs een misdrijf in zowel Nederland als Canada.

Als een eTA vanwege een crimineel verleden is afgewezen, heeft het geen zin om een nieuwe aanvraag in te dienen. Deze zal altijd opnieuw worden afgewezen.

Kan ik nog naar Canada reizen ondanks een strafblad?

Ja. Hoewel het in deze gevallen niet mogelijk is om een eTA aan te vragen, kan men nog wel naar een Visa Application Centre om een visum aan te vragen. Tijdens het interview kunt u dan de persoonlijke situatie uitleggen. Echter, als het misdrijf ernstig genoeg is, kan ook de visumaanvraag afgewezen worden.

Naast het aanvragen van een visum kunt u in sommige gevallen ook een officieel rehabilitatieverzoek indienen bij de Canadese immigratiedienst. Dit staat bekend als “Criminal Rehabilitation”. Dit heeft geen invloed op de status van het vergrijp in Nederland, maar kan ervoor zorgen dat een persoon mogelijk toch met een eTA of visum naar Canada kan reizen. Om voor een dergelijke rehabilitatie in aanmerking te komen moet het misdrijf buiten Canada zijn gepleegd, en moet er minimaal vijf jaar zijn verstreken (voor ernstige misdrijven, minimaal tien jaar). Dit termijn gaat pas in nadat alle straffen zijn voltooid. Als er bijvoorbeeld vijf jaar is verstreken sinds het misdrijf, maar er nog een onbetaalde boete openstaat, is het niet mogelijk een dergelijk verzoek in te dienen totdat de boete is betaald en er vanaf dat tijdstip vijf jaar zijn verstreken.