eTA-formulier

Het eTA-formulier aanvragen en invullen

Een eTA-reistoestemming aanvragen voor Canada is vrij eenvoudig. U kunt hiervoor gebruik maken van een formulier. Dit digitale formulier kunt u volledig invullen en indienen. Het invullen van het formulier duurt vijf minuten. Zorg dat u uw paspoort bij de hand heeft.

Wat is een eTA-formulier?

Het eTA-formulier is het digitale formulier waarmee u uw reistoestemming voor Canada kunt aanvragen. Het aanvragen van een eTA is verplicht voor alle reizigers die per vliegtuig naar Canada reizen. Een vereiste is dat u beschikt over een Nederlands of Belgisch paspoort en voldoet aan de overige voorwaarden van het eTA Canada.

Voordat u het formulier invult

Het is mogelijk met één eTA-formulier voor meerdere reizigers tegelijk een eTA Canada aan te vragen. Zorg dat u van alle reizigers waarvoor u een eTA wilt aanvragen in elk geval de volgende gegevens bij de hand heeft:

  • De gegevens uit het paspoort van de reiziger(s)
  • De adresgegevens van de werkgever van de reiziger(s)
  • Kennis van eventuele ziektes en/of verslavingen van de reiziger(s)
  • Kennis van een eventueel crimineel verleden van de reiziger(s)

Navigeer naar het formulier

Het formulier is te openen door op onderstaande knop te drukken.

Hiermee gaat u naar de pagina over Canada op VisumBuitenland. Vul in het onderstaande scherm uw aankomstdatum en e-mailadres in en klik op de groene knop 'Nu aanvragen'.

open het formulier

Stap 1: Contactgegevens aanvrager

De eerste stap van het invullen van een eTA-formulier bestaat uit het invullen van de gegevens van de aanvrager van het eTA. Het gaat hierbij enkel om de algemene contactgegevens. De aanvrager hoeft niet mee te reizen naar Canada, het is ook mogelijk om voor iemand anders (of voor meerdere andere personen tegelijk, in één eTA-formulier) een eTA aan te vragen.

Formlier deel 1

Stap 2: Paspoortgegevens reiziger

Het tweede deel van het eTA-formulier bestaat uit de paspoortgegevens van de (eerste) reiziger. Dit kan een andere persoon zijn dan de aanvrager. Alle gegevens die in dit deel van het eTA-formulier worden gevraagd zijn te vinden op het paspoort van de reiziger.

Formlier deel 2

Stap 3: Algemene gegevens reiziger

Behalve gegevens uit het paspoort van de reiziger dient in het eTA-formulier ook te worden ingevuld wat de huwelijkse staat van de reiziger is, of de reiziger een tweede nationaliteit bezit en of de reiziger een visum-of werk/studeer-vergunning voor Canada bezit.

Formlier deel 3

Stap 4: Werkgeverinformatie

Vervolgens dient het beroep van de reiziger te worden geselecteerd (of het beroep in de lijst dat hier het meest op lijkt). Ook dienen de naam en vestigingsplaats van de werkgever te worden ingevuld in het formulier. Ten slotte wordt gevraagd in welk jaar de reiziger voor deze organisatie is gaan werken. Is de reiziger niet in dienst? Er kan ook worden ingevuld dat de reiziger huismoeder, huisvader, student, gepensioneerd of werkloos is.

Formlier deel 4

Stap 5: Achtergrondvragen

De laatste stap van het formulier is het invullen van enkele achtergrondvragen (ja/nee). Er wordt gevraagd of eerder een visumaanvraag van de reiziger is geweigerd, of de reiziger een crimineel verleden heeft, of de reiziger overdraagbare ziektes heeft of heeft gehad, of de reiziger verslaafd is aan verdovende middelen en of de reiziger psychische problemen heeft.

Formlier deel 5

Aanvraag voor meerdere personen tegelijk

Het is mogelijk met één formulier voor meerdere reizigers tegelijk een eTA aan te vragen. Hiervoor kan onderaan het formulier worden geklikt op de knop: “reiziger toevoegen”. Vervolgens wordt het formulier uitgeklapt en ontstaat ruimte om de stappen 2 t/m 5 opnieuw uit te voeren voor de toegevoegde reizigers.

Na het invullen

Heeft u het eTA-formulier ingevuld? Dan wordt eerst gevraagd het eTA-formulier nog eens goed te controleren op fouten. Een aantal checks worden automatisch uitgevoerd op de door u ingevulde gegevens. Een voorbeeld hiervan is de check op het paspoortnummer; in Nederland zit nooit de letter O in het paspoort. Heeft de aanvrager toch een O ingevuld in het paspoortnummer-veld, dan wordt de aanvrager erop attent gemaakt dat dit waarschijnlijk het cijfer 0 moet zijn. Desondanks wordt aangeraden alle paspoortgegevens zelf ook nogmaals grondig te controleren op mogelijke typefouten, aangezien die erg nare gevolgen kunnen hebben. Na het controleren van het eTA-formulier kan de betaling worden gedaan en wordt de aanvraag in behandeling genomen.

Toekenning en “eTA-nummer” of “J-nummer”

Direct na de goedkeuring van de aanvraag ontvangt de aanvrager een e-mail met daarin een link naar de statuspagina van het eTA. Hier is tevens een pdf-bestand te downloaden waarin de toekenning schriftelijk wordt bevestigd. Uitprinten is in principe niet nodig. Wel wordt soms door de luchtvaartmaatschappij gevraagd naar een “J-nummer” ofwel “eTA-nummer”. Dit is te vinden in het pdf-bestand. Meestal wordt alleen naar het “J-nummer” of eTA-nummer gevraagd indien het eTA-formulier op het laatste moment met spoed is ingevuld. In andere gevallen kan de luchtvaartmaatschappij al aan de hand van het paspoort van de reiziger in haar eigen database checken of het eTA voor de betreffende reiziger is verleend.

Nu het eTA-formulier invullen?