Visum of eTA Canada

Moet ik een visum of een eTA aanvragen?

Gaat u op reis naar Canada? Dan heeft u een eTA of visum nodig. Welke van de twee reisvergunningen u nodig heeft, hangt af van een aantal zaken. Op deze pagina leest u meer over beide reistoestemmingen. Zo voorkomt u problemen tijdens uw reis naar Canada en weet u zeker dat u de juiste reistoestemming heeft voor uw reisdoel.

Soms geen visum of eTA nodig

Sommige reizigers zijn vrijgesteld van de Canadese visumplicht en hoeven dus geen visum of eTA Canada aan te vragen. Sommige andere reizigers hebben altijd een visum nodig als ze naar Canada reizen. Weer andere reizigers hoeven geen visum aan te vragen, maar hebben wel een eTA nodig. Voor deze laatste categorie reizigers geldt dat het afhankelijk is van de manier waarop zij in Canada aankomen of het eTA nodig is of niet. Hier leest u hieronder meer over.

Reizigers met een Canadees of Amerikaans paspoort

Houders van een geldig regulier Canadees of Amerikaans paspoort hebben geen visum of eTA nodig om naar Canada te reizen. Reist u met een Amerikaans paspoort? Dan moet u aan dezelfde regels en voorwaarden voldoen als reizigers die het eTA wel moeten aanvragen. Zo mogen ook Amerikaanse reizigers per reis niet langer dan zes maanden in Canada verblijven.

Ooit in Canada gewoond?

Heeft u ooit in Canada gewoond en nooit officieel afstand gedaan van uw status als inwoner van dit land? Dan is het mogelijk dat u, zonder dat u dit beseft, nog de status heeft van Canadees ‘citizen’ (staatsburger), ‘permanent resident’ (permanent ingezeten inwoner) of ‘landed immigrant’. Als u nog staat ingeschreven als inwoner van Canada, kunt u geen eTA aanvragen. U leest hierover meer op de pagina met informatie over de voorwaarden van het eTA.

Aankomst over water of land

De verplichting tot het hebben van een eTA is daarnaast afhankelijk van de manier waarop u in Canada aankomt. Reizigers die in Canada aankomen per boot of schip of over land vanuit de Verenigde Staten, hebben geen visum of eTA nodig. Let op: dit geldt alleen voor reizigers afkomstig uit een van de ‘visa exempt countries’. Reizigers uit deze landen die per vliegtuig aankomen hebben wel altijd een reisvergunning nodig. Hierop geldt een uitzondering voor reizigers die een doorvlucht maken naar de Verenigde Staten en het vliegtuig in Canada niet verlaten. Een andere uitzondering heeft betrekking op inwoners van de eilandengroep Saint-Pierre en Miquelon met een Frans paspoort. Zij kunnen zonder eTA of visum naar Canada reizen.

Het financiele centrum van Canada

Wanneer een visum aanvragen?

In een aantal situaties voldoet een eTA niet en moet u een visum Canada aanvragen. Er zijn verschillende soorten visa voor Canada. U heeft onder andere in de volgende situaties een visum nodig:

  • U wilt meer dan 6 maanden in Canada blijven.
  • U wilt in Canada studeren; tenzij deze studie korter is dan 6 maanden.
  • U wilt in Canada werken voor een Canadese werkgever.*
  • U voldoet niet aan de voorwaarden van het aanvragen van een eTA.

*Een zakenreis als onderdeel van uw werk in dienstverband van een niet-Canadees bedrijf is een voorbeeld van een reisdoel dat wel is toegestaan met het eTA. Wel moet ook uw werkgerelateerde reis met het eTA Canada in dit geval aan alle overige voorwaarden van de reisvergunning voldoen.

Work permit nodig voor werk bij Canadese werkgever

Als u wilt werken voor een Canadese werkgever heeft u een Canadese werkvergunning, oftewel een work permit nodig. Dit is een werkvisum waarbij u na goedkeuring automatisch ook een eTA ontvangt. U hoeft na ontvangst van deze work permit van de Canadese overheid dus niet nog apart een eTA aan te vragen.

Study permit voor een studie in Canada

Wilt u voor langere periode in Canada gaan studeren? Dan moet u een study permit aanvragen. Ook in de aanvraag van deze Canadese studievergunning ligt de aanvraag van een eTA al besloten. Na ontvangst van een geldig study permit is het dus niet nodig om nog een eTA-aanvraag in te dienen. Voor kortere studies is een eTA vaak wel voldoende.

Wanneer een eTA Canada aanvragen?

Blijkt uit de informatie op deze pagina dat u geen visum voor Canada nodig heeft, maar dat u voor een reis naar Canada wel een eTA moet aanvragen? Dan is het doel van uw reis waarschijnlijk:

  • een vakantie of ander soort toeristische reis in Canada van minder dan 6 maanden;
  • een zakenreis in Canada die minder dan 6 maanden duurt;
  • familiebezoek en/of bezoek aan vrienden met een verblijf in Canada van maximaal 6 maanden;
  • een overstap in Canada op een vlucht naar een bestemming in een ander land;
  • een korte studie of uitwisseling (van hooguit 6 maanden).

Bovenstaande reisdoelen zijn toegestaan met een eTA Canada. Niet alleen het reisdoel, maar ook de reiziger zelf moet voldoen aan alle voorwaarden voor het reizen met een eTA. Alleen in dat geval kunt u met een eTA naar Canada reizen. Uw eTA moet al goedgekeurd zijn voor het inchecken van uw bagage op een vlucht naar Canada. U krijgt alleen toegang tot een vlucht naar Canada als u een geldig eTA of visum heeft. Maakt u een overstap in Canada en verlaat u hierbij niet het vliegveld, maar wel het vliegtuig? Ook dan is een eTA Canada verplicht.

eTA Canada aanvragen

Moet u volgens de informatie op deze pagina een eTA Canada aanvragen voor uw reis? U kunt uw eTA-aanvraag snel en gemakkelijk indienen met behulp van een online-aanvraagformulier. Klik op onderstaande knop om de aanvraagpagina van het eTA Canada te openen.