eTA Canada geldigheid

Hoe lang is een eTA voor Canada geldig?

Een eTA is 5 jaar geldig. Dit betekent niet dat u 5 jaar lang in Canada mag verblijven. De reistoestemming mag gebruikt worden voor meerdere reizen naar Canada, maar elk verblijf mag maximaal 6 maanden duren. Op deze pagina leest u alles over de geldigheid van het eTA.

Geldigheidsduur van het eTA Canada

Een eTA heeft een geldigheidsduur van 5 jaar. Deze periode gaat in op het moment dat de reistoestemming wordt toegekend. Op het moment van aanvragen hoeft u nog niet precies te weten wanneer u naar Canada reist, want u mag afwijken van de verwachte aankomstdatum die u invult in het aanvraagformulier. Omdat het eTA 5 jaar geldig is en gedurende deze periode gebruikt kan worden voor meerdere reizen, kunt u de reisvergunning al ruim voor vertrek aanvragen. In bepaalde gevallen vervalt de geldigheid van het eTA eerder, bijvoorbeeld als het paspoort dat gebruikt is voor de aanvraag eerder vervalt. Lees hierover meer onder het kopje “Wanneer vervalt de geldigheid van het eTA binnen 5 jaar?”

Toegestane verblijfsduur van 6 maanden per reis

Het is met een eTA niet toegestaan om 5 jaar lang in Canada te verblijven. Elk aaneengesloten verblijf in Canada met deze elektronische reistoestemming mag maximaal 6 maanden duren. U moet het land dus iedere keer na uiterlijk 6 maanden weer verlaten. Wel mag u het eTA gedurende de geldigheidstermijn van 5 jaar gebruiken voor een onbeperkt aantal reizen. Er zijn geen officiële regels omtrent de periode die tussen de verschillende reizen naar Canada moet zitten. Als u echter kort na een eerder verblijf met het eTA opnieuw naar het land reist en de douanebeambte dit verdacht vindt, kan u de toegang tot het land worden ontzegd.

Geldige eTA

Wanneer vervalt de geldigheid van het eTA binnen 5 jaar?


Nieuw paspoort

Het kan voorkomen dat de geldigheid van uw elektronische reistoestemming binnen 5 jaar komt te vervallen. Dat is bijvoorbeeld het geval als het paspoort dat u voor de aanvraag heeft gebruikt binnen 5 jaar na toekenning van het eTA vervalt. Omdat het eTA elektronisch gekoppeld is aan het paspoortnummer waarmee het is aangevraagd, verloopt de reistoestemming automatisch op het moment dat dit paspoort verloopt. Als u een nieuw paspoort heeft aangevraagd, betekent dat dus dat u met dit nieuwe paspoort ook een nieuw eTA moet aanvragen.

Aangezien het eTA een elektronische reistoestemming is die automatisch gelinkt wordt aan uw paspoortnummer, hoeft u deze niet uit te printen. De luchtvaartmaatschappij of douanebeambte kan aan de hand van uw paspoort zien of u over een geldig eTA beschikt of niet.

Niet voldoen aan de voorwaarden

De geldigheid van uw reistoestemming komt ook automatisch te vervallen als u niet meer aan alle voorwaarden van het eTA voldoet. Een van de voorwaarden voor het reizen met de elektronische reisvergunning is bijvoorbeeld dat u geen risico vormt voor de veiligheid in Canada. Mocht de immigratiedienst vermoeden dat u een mogelijk risico vormt voor de Canadese rechtshandhaving, veiligheid of volksgezondheid, kan de douanebeambte uw eTA intrekken. In dat geval is uw eTA meteen ongeldig.

Foutief ingevulde gegevens

Het ontvangen van een bewijs van goedkeuring betekent niet altijd dat het toegekende eTA ook daadwerkelijk geldig is. Als blijkt dat er bijvoorbeeld een fout is gemaakt bij het invullen van de paspoortgegevens, is de reistoestemming ongeldig. Als de luchtvaartmaatschappij uw eTA niet kan vinden aan de hand van uw paspoortgegevens, is er een kans dat u een fout heeft gemaakt in het aanvraagformulier en dat uw eTA daardoor niet geldig is. Het aanvragen van een nieuwe reisvergunning met de juiste gegevens is de enige manier om dit op te lossen. Voorkom dit probleem en wees altijd zeer nauwkeurig bij het invullen van het aanvraagformulier.