Geldigheid eTA

Geldigheid van het eTA Canada

Voor de geldigheid van het eTA Canada spelen drie aspecten een rol. Het eTA heeft een totale geldigheidsduur, welke ingaat vanaf het moment van goedkeuring van de aanvraag. Tevens is er een geldigheidsduur per bezoek, welke ingaat vanaf het moment dat u aankomt in Canada. Tenslotte zijn er een aantal algemene voorwaarden gesteld waaraan u moet voldoen, zodat dat de reistoestemming geldig blijft gedurende uw verblijf in Canada.

Totale geldigheidsduur van het eTA

Het eTA heeft een totale geldigheidsduur van vijf jaar. Deze periode van vijf jaar geldigheid gaat in vanaf het moment dat uw eTA wordt toegekend. Ook als u in het aanvraagformulier aangeeft dat u pas over een half jaar naar Canada vliegt, gaat de geldigheidstermijn van vijf jaar dus al direct na het aanvragen in. Gezien de lange periode van geldigheid (5 jaar) levert dit voor de geplande reis geen probleem op. Waar wel rekening mee moet worden gehouden is de vervaldatum van het paspoort waarmee de aanvraag is ingediend. Een eTA is altijd gekoppeld aan het paspoortnummer dat is gebruikt bij de eTA-aanvraag. Zodra de geldigheid van dit paspoort verloopt, verloopt ook het eTA dat hieraan is gekoppeld.

Nieuw paspoort

Zodra u een nieuw paspoort aanvraagt, moet u dus ook een nieuw eTA Canada aanvragen om nog naar Canada te mogen vliegen. De reden hiervoor is eenvoudig: bij het boarden van uw vlucht naar Canada wordt door uw luchtvaartmaatschappij het paspoort door een scanner gehaald. Hierbij wordt automatisch in de lijst met alle geldige eTA's gezocht of er een eTA is toegekend aan uw paspoortnummer. Indien u een nieuw paspoort heeft zal bij dit nieuwe paspoort(nummer) geen eTA worden gevonden en wordt u niet toegelaten tot het vliegtuig. Het is niet mogelijk een bestaand eTA over te zetten naar een nieuw paspoort, u dient dus een compleet nieuw eTA aan te vragen en hierbij uw nieuwe paspoortnummer in te voeren.

Geldigheidsduur per reis naar Canada

Behalve de totale geldigheidsduur van vijf jaar is er ook een maximale duur van uw verblijf in Canada. Als u met een eTA naar Canada reist mag u maximaal 6 maanden in Canada verblijven. De geldigheid van het eTA vervalt als u langer dan deze zes maanden in Canada blijft. Als u toch langer blijft kan het zijn dat u problemen ondervindt bij het verlaten van het land. Hoewel u naar alle waarschijnlijkheid wel mag uitreizen kan dit erin resulteren dat u later niet meer terug mag keren naar Canada, ook niet als de geldigheidsduur van vijf jaar nog niet is verstreken. Tevens kan het negeren van de geldigheidsduur van zes maanden per verblijf erin resulteren dat in de toekomst nieuwe eTA-aanvragen of visumaanvragen voor Canada worden geweigerd. Als u zich wel houdt aan de maximale verblijfstermijn van zes maanden kunt u met een eTA gedurende de geldigheidstermijn van vijf jaar meerdere keren naar Canada reizen.

Behalve de totale geldigheidsduur van vijf jaar is er ook een maximale duur van uw verblijf in Canada. Als u met een eTA naar Canada reist mag u maximaal 6 maanden in Canada verblijven.

Algemene eisen voor geldigheid

Als u een eTA heeft aangevraagd en u een bevestiging heeft ontvangen dat de aanvraag is goedgekeurd, betekent dat niet dat uw eTA onvoorwaardelijk geldig is en blijft. Een aantal zaken kan ervoor zorgen dat een toegekend eTA ongeldig is en u niet wordt toegelaten tot Canada (of het vliegtuig naar Canada). Het gaat hierbij om de volgende oorzaken: foutief ingevulde gegevens in het aanvraagformulier, een ongeldig paspoort, het niet voldoen aan de voorwaarden van het eTA en het wijzigen van de situatie van de reiziger.

Foutief ingevulde gegevens

Indien bij het aanvragen foutieve gegevens worden ingevuld kan dit leiden tot afwijzing of onterechte goedkeuring. Bij afwijzing kunt u een nieuwe eTA-aanvraag indienen met de juiste gegevens. Bij onterechte goedkeuring kan een groter probleem ontstaan. Als een eTA wordt goedgekeurd, maar op basis van foutief ingevulde gegevens, kan dit ertoe leiden dat de reiziger aanneemt dat deze naar Canada mag reizen, terwijl de fout op enig moment kan worden gevonden en een verdere voortzetting van de reis wordt verhinderd.

Afhankelijk van de aard van de fout kan dit in verschillende uitkomsten resulteren. Hierbij heeft de Canadese douane altijd het laatste woord en wordt een uiteindelijke beslissing gemaakt op basis van een inschatting van een douanebeambte. Hierbij speelt onder andere een rol of de douanebeambte vermoedt dat u opzettelijk een fout heeft gemaakt, of dat u per abuis een klein detail (bijvoorbeeld het adres van uw werkgever) verkeerd heeft gespeld. Indien de fout al wordt geconstateerd voor vertrek, bijvoorbeeld wanneer op het vliegveld van vertrek blijkt dat u een foutief paspoortnummer heeft ingevuld, kan ook de luchtvaartmaatschappij uw reis verhinderen. Indien u opmerkt dat u tijdens de aanvraagprocedure foutieve informatie heeft ingevuld is het daarom belangrijk dat u direct een nieuwe aanvraag indient, om alsnog probleemloos naar Canada te mogen reizen.

Geldige eTA

Ongeldig of verlopen paspoort

Indien uw paspoort niet (meer) geldig is op de dag waarop u vliegt zult u door uw luchtvaartmaatschappij niet worden toegelaten bij het boarden van het vliegtuig. Indien uw paspoort niet (meer) geldig is gedurende uw verblijf in Canada kan dit ertoe leiden dat u in de toekomst niet meer wordt toegelaten tot Canada. Indien uw paspoort verloopt gedurende de geldigheidstermijn van vijf jaar en u op dat moment niet in Canada bent dient u een nieuw eTA aan te vragen met een nieuw paspoort alvorens u weer naar Canada mag vliegen.

Niet voldoen aan de voorwaarden

Behalve de geldigheidsduur en geldigheidseisen aan het paspoort is het belangrijk dat u voldoet aan de voorwaarden om met een eTA te mogen reizen. De belangrijkste voorwaarde is dat u reist met een zakelijk doel, een toeristisch doel of het doel van familie/vriendenbezoek. Als u verslaafd bent aan verdovende middelen, een crimineel verleden heeft, ernstige psychische problemen heeft of ernstige overdraagbare ziektes heeft, voldoet u niet aan de voorwaarden. Dat is ook het geval als u om een andere reden een risico kunt vormen voor de gezondheid en veiligheid van Canadese burgers. Lees daarover meer in het volledige artikel over de voorwaarden.

Wijzigen van de status van de reiziger

Het kan zijn dat uw situatie wijzigt tussen het moment van het invullen van het eTA-formulier en de start van uw reis naar Canada. Hierdoor kan het gebeuren dat u het formulier volledig en naar waarheid invult, maar dat uw eTA haar geldigheid verliest door uw situatiewijziging. Zo kunt u naar waarheid hebben ingevuld dat u nooit voor een misdrijf terecht heeft gestaan. En dat u tussen het moment van toekenning van het eTA en het vertrek naar Canada alsnog terecht staat voor een misdrijf. U heeft dan weliswaar alle informatie volledig juist en naar waarheid ingevuld, maar het eTA verliest dan alsnog haar geldigheid. Ook indien u ondanks uw situatiewijziging wordt toegelaten tot uw vlucht (bijvoorbeeld omdat noch u noch de luchtvaartmaatschappij opmerkt dat uw eTA haar geldigheid heeft verloren door uw situatiewijziging) kan dit leiden tot problemen in Canada of voor een volgend bezoek aan Canada.