Visa Canada

Kiezen uit de verschillende visa voor Canada

Reist u naar Canada? Dan kunt u gebruik maken van een eTA Canada of een visum Canada. Er zijn een aantal verschillende visa voor Canada, zorg dat u de juiste variant aanvraagt om met uw reisdoel naar Canada te mogen reizen. In dit artikel leest u welke visa er voor Canada zijn en welke u moet aanvragen.

Visum nodig?

Veel reizigers naar Canada hebben helemaal geen visum nodig. Indien u minder dan 6 maanden in Canada verblijft, niet in dienst treedt bij een Canadees bedrijf en er niet gaat studeren, dan kunt u gebruik maken van het eTA Canada. Wel moet u hiervoor voldoen aan de voorwaarden van het eTA Canada.

Tijdelijke visa voor Canada

Wilt u tijdelijk Canada bezoeken en komt u niet in aanmerking voor een eTA? Dan kunt u een van de zogeheten tijdelijke visa aanvragen. Deze categorie bestaat uit zeven type visa: een toeristenvisum, een zakelijk visum, een doorreisvisum, een ouders/grootouders-visum, een studievisum, een werkvisum en het vakantie/werkprogramma.

Wilt u tijdelijk Canada bezoeken en komt u niet in aanmerking voor een eTA? Dan kunt u een van de zogenaamde tijdelijke visa aanvragen.

Toeristenvisum Canada (Tourist Visa)

Dit visum voor Canada heeft vrijwel dezelfde geldigheid als het eTA. Reizigers mogen er zes maanden mee in Canada verblijven voor recreatief verblijf, waaronder vakanties en bezoek aan vrienden en familie. In tegenstelling tot het eTA is een toeristenvisum echter tien in plaats van vijf jaar geldig, of totdat het paspoort waarmee het visum is aangevraagd verloopt. Ook met een toeristenvisum mag Canada meerdere keren worden in- en uit-gereisd, het is daarmee een zogenaamd multiple-entry visa.

Zakenvisum (Business Visa)

Ook dit visum voor Canada heeft vrijwel dezelfde geldigheid als het eTA. Het zakenvisum is bedoeld voor reizigers die hun bedrijf (gevestigd buiten Canada) willen laten groeien door samen te werken met een Canadese partij, in welke vorm dan ook. Het is hierbij noodzakelijk dat de reiziger bij het aanvragen beschikt over een uitnodigingsbrief van deze Canadese partij. Net als met een eTA kan een reiziger met een zakenvisum zes maanden in Canada verblijven. Het zakenvisum moet niet worden verward met het werkvisum (dat bedoeld is om in dienst te treden bij een Canadees bedrijf).

Doorreisvisum (Transit Visa)

Indien u via Canada doorvliegt naar een eindbestemming moet u hiervoor ook een eTA aanvragen, bijvoorbeeld als u een overstap heeft in Canada. Dat kan een eTA zijn, maar ook een doorreisvisum is hiervoor geschikt. De aanvraagprocedure van een doorreisvisum is wat ingewikkelder dan die van het eTA Canada, maar kost in tegenstelling tot het eTA niets.

Visa voor Canada

Ouders/grootouders-visum (Parent and Grandparent Super Visa)

Dit is een speciale variant op het visum Canada, bedoeld voor reizigers die hun (klein)kinderen willen bezoeken die permanent in Canada wonen. Dit visum is 10 jaar geldig en elk verblijf in Canada mag 2 jaar duren.

Studievisum (Study Permit)

Om in aanmerking te komen voor het studievisum moet voorafgaand aan de aanvraagprocedure een acceptatiebrief kunnen worden overhandigd van het opleidingsinstituut. Behalve studeren is het ook toegestaan met een studievisum in Canada te gaan werken, hieraan zijn wel een aantal voorwaarden gesteld. Formeel is het studievisum geen visum maar een vergunning. Er is naast het studievisum dan ook een eTA nodig om naar Canada te mogen vliegen. Tegenwoordig wordt dit eTA automatisch toegekend aan alle verkrijgers van het studievisum. Verloopt het eTA of paspoort halverwege de studie in Canada, dan moet alsnog handmatig een nieuw eTA worden aangevraagd.

Werkvisum (Work Permit)

Het werkvisum voor Canada (formeel een vergunning) is bedoeld voor mensen die in Canada in dienst willen treden bij een Canadese werkgever. U kunt dit visum pas aanvragen nadat u een baan hebt geregeld in Canada en hier schriftelijke bevestiging van hebt, afgegeven door uw nieuwe werkgever in Canada. Ook bij deze visa worden automatisch eTA-reistoestemmingen verleend waarmee de eerste vijf jaar naar Canada gevlogen mag worden.

Vakantie/werk programma (Working Holiday Program)

Dit speciale programma is bedoeld voor jonge mensen die Canada willen leren kennen. Nederlanders en Belgen kunnnen alleen van dit programma gebruikmaken als ze tussen de 18 en 30 jaar oud zijn. Er mag maximaal één keer gebruik worden gemaakt van het programma. Deelnemers van het programma kunnen gedurende hun verblijf in Canada op verschillende plaatsen werken en hoeven niet vooraf een werkgever te regelen.