Werken in Canada met een eTA

Werken met een eTA: toegestaan of niet?

In bepaalde gevallen is het toegestaan om in Canada te werken met een eTA. Als u naar Canada wil reizen om fysiek werk of handenarbeid te verrichten, zelfs al blijft u minder dan 6 maanden, heeft u vaak wel een visum of Work Permit nodig.

Werkzaamheden die met een eTA zijn toegestaan

In Canada werken met een eTA is toegestaan in de volgende situaties:

 • Het bezoeken van een (potentiële) zakenpartner, zoals een klant of leverancier
 • Het bijwonen of organiseren van zakelijke bijeenkomsten, beurzen of conferenties
 • Het volgen van een rondleiding bij een bedrijf
 • Het inkopen of verkopen van producten of diensten
 • Het verlenen van aftersales service
 • Het volgen van een opleiding of training
 • Het geven van training (indien het training aan de Canadese tak van uw eigen werkgever betreft)
 • Het verrichten van fysiek werk of handenarbeid op universitair of managementniveau (eenmaal voor maximaal 15 aaneengesloten dagen per halfjaar of eenmaal voor maximaal 30 aaneengesloten dagen per jaar)

Ook toegestaan is het uitoefenen van de onderstaande beroepen:

 • Gastspreker (voor evenementen van maximaal vijf dagen)
 • Academicus (voor evaluatie of examinatie van een onderzoeksproject)
 • Artiest/uitvoerend kunstenaar
 • Atleet (of diens coach)
 • Journalist/filmcrew
 • Rechter/arbiter
Direct een eTA aanvragen

Werkzaamheden die niet zijn toegestaan met een eTA

Indien u in Canada een van onderstaande werkzaamheden wil gaan verrichten is dit niet mogelijk met een eTA:

 • Het uitvoeren van fysiek werk of handenarbeid (als dit niet op universitair of managementniveau is)
 • Het oprichten van een nieuw bedrijf in Canada
 • Het uitvoeren van een opdracht voor een Canadese organisatie
 • Het in dienst treden bij een Canadese werkgever

Met een eTA mag u uw bedrijf vertegenwoordigen op een beurs in Canada, maar het is dan niet toegestaan om de beursstand op te bouwen en af te breken; dat is namelijk fysiek werk.

Visum, eTA of Work Permit nodig?

Voldoet u niet aan de voorwaarden om in Canada te werken met een eTA? Dan moet u - afhankelijk van de te verrichten werkzaamheden - een visum, Work Permit of een specifieke regionale verblijfsvergunning (die eveneens recht geeft op het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden) aanvragen. Als u een Work Permit heeft aangevraagd ontvangt u altijd tegelijkertijd ook een visum of een eTA. U hoeft in dit geval dus geen aparte aanvraag voor een visum of een eTA in te dienen en hiervoor extra kosten te betalen.

Het is belangrijk dat u aan alle voorwaarden van het eTA voldoet als u naar Canada reist. Dit kan bij aankomst gecontroleerd worden door een medewerker van de Canada Border Services Agency (CBSA). Om aan te tonen dat u voldoet aan de voorwaarden voor een zakenreis naar Canada kan het handig zijn om een uitnodigingsbrief van de (potentiële) zakenpartner die u in Canada gaat bezoeken en een verklaring van uw werkgever mee te nemen. Dit geldt ook voor zakenreizen met een visum of Work Permit. Zorg dat onderstaande zaken in de uitnodigingsbrief staan:

 • Uw voornamen, achternaam en geboortedatum
 • Uw woonadres en zakelijke en privé telefoonnummer
 • Uw functieomschrijving en de naam van uw werkgever
 • Naam en adres van het hoofdkantoor, alsmede locaties van het bedrijf die u gaat bezoeken
 • Website, oprichtingsdatum en een korte omschrijving van het te bezoeken bedrijf
 • Naam, (e-mail)adres, functieomschrijving en telefoonnummer (24/7 bereikbaar) van de te bezoeken persoon
 • Adres van uw verblijfplaats in Canada en een afspraak over de verdeling van de kosten van de zakenreis
 • Beschrijving van de relatie tussen uw werkgever en de te bezoeken Canadese organisatie
 • Beschrijving van de relatie tussen u en de te bezoeken persoon

Working Holiday Canada

Reizigers tussen de 18 en 30 jaar die hun reis door Canada willen financieren met tijdelijk werk aldaar, dienen een Working Holiday visum aan te vragen. Als dit visum wordt toegekend, wordt ook een Open Work Permit verstrekt. Dit is voornamelijk van toepassing op onderstaande situaties:

 • U heeft nog geen baan aangeboden gekregen
 • U wilt voor meer dan één werkgever in Canada gaan werken
 • U wilt op meer dan één locatie in Canada gaan werken
 • U wilt zowel werken als reizen

Deze Open Work Permit voor een Working Holiday in Canada geeft toestemming om vrijwel alle banen uit te voeren.

Jonge professionals of studenten die een stage of baan aangeboden hebben gekregen in Canada dienen een Employer-specific Work Permit aan te vragen. Met deze werkvergunning mag tijdens het gehele verblijf in Canada slechts voor één en dezelfde werkgever op dezelfde locatie worden gewerkt.